Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 29 2017

Spotkasz. Są trudniejsze rzeczy niż tysiąc kilometrów.
— Ochocki.
Reposted fromplayinglove playinglove viachrzrzrz chrzrzrz
Po pierwsze: walczenie z własnymi ograniczeniami dodaje siły – nikt nie mówi, że wstawanie o 5. rano lub bieganie w deszczu jest proste i przyjemne, ale za każdym razem, kiedy przełamujemy własną niechęć, stajemy się silniejsi, a satysfakcja bywa potem ogromna. Po drugie: określając jasno własne wartości, podejmowanie decyzji staje się oczywiste, co przy niemal niekończącym się w dzisiejszych czasach zakresie możliwości jest dużym ułatwieniem – automatycznie wiesz, że dana decyzja jest słuszna, bo wypływa z Twoich zasad. 
Reposted fromlovvie lovvie viapure-bliss pure-bliss
3160 d9c9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapure-bliss pure-bliss
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
Reposted fromdzizaa dzizaa via100suns 100suns
8909 01db 500
Reposted fromkniepuder kniepuder via100suns 100suns
„Związek powinien być Twoją bezpieczną przystanią, a nie polem walki. W życiu musisz stoczyć wystarczająco wiele bitew a dom jest po to by od nich odpocząć, i nabrać sił.”
~ Listy do Małej (fot. Fiore Blu)
Reposted fromaneth aneth via100suns 100suns

March 19 2017

9547 cca6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaAnnju Annju
6747 e3d4 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaaltopalto altopalto
4923 1d03
3955 3204
2197 49ed 500
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viaaltopalto altopalto
4949 4286 500
Reposted frommental-cat mental-cat viahope24 hope24

July 09 2015

Zatracone młode dusze tańczą pojebane tango...

- Bisz

June 27 2015

2316 0f0a
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven viaEtien Etien
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

Reposted fromcharlotte99 charlotte99 viaEtien Etien
3548 259e
Reposted frommisieq misieq viatransfuzja- transfuzja-
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viafeatherr featherr
Reposted fromkonbeto konbeto vialifeless lifeless
3939 36b0
Reposted fromLauderdak Lauderdak viatransfuzja- transfuzja-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl